Erazahan Inqnatir

Երազահան Ինքնաթիռ: Erazahan Inqnatir

Երազահան Ինքնաթիռ

Երազում թռչող ինքնաթիռ տեսնելը նորության նշան է։

Երազում ինքնաթիռի վթարի մասին լսելը ծրագրերի խափանման նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *