erazahan jarangutyun stanal

Երազահան Ժառանգություն Ստանալ

Երազահան Ժառանգություն Ստանալ

Երազում ժառանգություն ստանալ նշանակում է – Նիվթական կորուստ է:

Ժամանակակից Երազահան Ժառանգություն Ստանալ

Հիասթափություն, կորուստ, նյութական վնաս։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *