Erazahan Tan

Երազահան Թան: Erazahan Tan

Երազահան Թան

Երազում թան տեսնել նշանակում է – Յուսախաբութիվն եվ թեթեվ վիշտ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *