erazahan ejmiacin

Երազահան Էջմիածին: Erazahan Ejmiacin

Երազահան Էջմիածին

Եթե երազում էջմիածին ես գնացել, ամենարարի երազներից մեկն էս տեսել:

Շուտով գործերդ բարեհաջող ընթացք պիտի ստանան, մեծ բարեգործություններ պիտի անես, օգնես շատ կորստյալների ու արժանանաս բազում օրհնանքների:

Եթե եկեղեցի ես մտել ու մոմ ես վառել, առաջիկայում կյանքիդ մեջ պիտի մի այնպիսի դեպք կատարվի կամ ականատեսը պիտի դառնաս մի այնպիսի հրաշագործության, որ կասկածներդ իսպառ փարատվելով, քեզ դարձնեն պիտի ջերմեռանդ ու բարեպաշտ հավատացյալ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *