erazahan zugaran

Երազահան Զուգարան: Erazahan Zugaran

Երազահան Զուգարան

Երազում զուգարան տեսնել նշանակում է — Շահ եվ հարստութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Զուգարան

Զուգարանի մասին երազը կանխատեսում է անախորժություններ, վեճեր, փոխադարձ վիրավորանքներ։

Կամ Պետքարան

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *