Erazahan Zarancanq

Երազահան Զառանցանք: Erazahan Zarancanq

Երազահան Զառանցանք

Երազում զառանցել նշանակում է – Մեքենայութիվն, խարդախանք, կորուստ:

Ժամանակակից Երազահան Զառացանք

Եթե ինչ որ մեկի զառանցանքն ես լսել, ուրեմն պիտի զրպարտեն քեզ, բամբասանքներ տարածեն քո մասին, և պիտի չհասկանաս, թե ով է այդ ամենի հեղինակը:

Բայց եթե մտածես ու հիշես, թե ում ես ժամանակին լավություններ արել, իսկ վերջերս դադարել ես անելուց, իսկույն կհասկանաս, թե ով է այդ երախտամոռ ու նենգ անձնավորությունը:

Leave a Reply

Your email address will not be published.