Երազահան Զամբիկ Հեծնել

Երազահան Զամբիկ Հեծնել

Երազահան Զամբիկ Հեծնել

Երազում զամբիկ հեծնել նշանակում է – Տանդ մեջ վարկի կորուստ է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.