Erazahan Exjur

Երազահան Եղջյուր Կրել

Երազահան Եղջյուր Կրել

Երազում եղջյուր կրել նշանակում է Նախանձոտութիվն

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *