erazahan exnik

Երազահան Եղնիկ: Erazahan Exnik

Երազահան Եղնիկ

Երազում եղնիկ տեսնել նշանակում է  – Գեղեցիկ եվ վտանգաոր կին, զգոյշ եղիր, գործ գտնելու դժուարութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Եղնիկ

Երազում եղնիկ տեսնելը նշանակում է իրադարձությունների արագ զարգացում։

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.