erazahan kukuruz

Երազահան Եգիպտացորեն, Erazahan Egiptacoren

Երազահան Եգիպտացորեն

Երազում եգիպտացորեն տեսնել Բարի նշան է: Այն գործը, որ սկսել ես, պիտի սպասածիցդ ավելի հաջողություն բերի քեզ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.