erazahan dproc

Երազահան Դպրոց: Erazahan Dproc

Երազահան Դպրոց

Երազում դպրոց տեսնել նշանակում է – Մանկան մը ծնունդ:

Ժամանակակից Երազահան Դպրոց

Դպրոցի մասին երազը նշանակում է, որ պետք է հետևեք ուրիշների խորհուրդներին, եթե ցանկանում եք հաջողության հասնել։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *