erazahan dur

Երազահան Դուր: Erazahan Dur

Երազահան Դուր

Երազում դուր տեսնել նշանակում է  – Դժուարացած գործ մը գլուխ պիտի հանես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *