erazahan dimak

Երազահան Դիմակ: Erazahan Dimak

Երազահան Դիմակ

Երազում դիմակ տեսնել – Նշան է կեղծաորութեան, երբեն անկեղծութեան:

Ժամանակակից Երազահան Դիմակ

Երազում դիմակը խաբեության և մոլորության նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *