erazahan diak

Երազահան Դիակ. Erazahan Diak

Երազահան Դիակ

Երազում դիակ տեսնելը առողջության նշանա է:

Ժամանակակից Երազահան Դիակ

Վատ նշան է, բայց եթե մինչև կեսօր որևէ վատ բան չպատահի քեզ հետ, այնուհետև կարող ես հանգիստ լինել ու երազդ խափանված համարել:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *