erazahan derasan

Երազահան Դերասան. Erazahan Derasan

Երազահան Դերասան

Երազում դերասան տեսնել նշանակում է – Վստահելի բարեկամներ:

Ժամանակակից Երազահան Դերասան

Երազում դերասան տեսնելը նշանակում է վտանգ այն մարդկանց կողմից, որոնց դուք վստահել եք։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *