erazahan dez

Երազահան Դեզ. Erazahan Dez

Երազահան Դեզ

Երազում դեզ տեսնել նշանակում է  – Միշտ օգտակար է եվ բարի:

Ժամանակակից Երազահան Դեզ

Եթե ցորենի դեզ է, թեև երազածդ հաջողությունը և հարստությունը մոտիկ է, շատ մոտ, բայց շռայլելու սովորությունդ թույլ չի տալիս հասնելու դրանց: Եթե կարողանաս մի փոքր հաշվենկատ լինել, ամեն ինչ բարեհաջող ընթացք կունենա:

Եթե խոտի դեզ է, մեծ հույսեր ես կապել մի գործի հետ, բայց հույսերդ պիտի միայն մասամբ արդարանան:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *