Erazahan Gaxtox

Երազահան Գաղթող: Erazahan Gaxtox

Երազահան Գաղթող

Եթե երազում տեսել եք գազթող մեկին, ապա դա –Աղջիկ ամուսնացնելու նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *