erazahan gah

Երազահան Գահ. Erazahan Gah

Երազահան Գահ

Երազում Գահ տեսնել նշանակում է – Պարապ յոյսերվ օրօրուիլ, վնաս պիտի կրես:

Ժամանակակից Երազահան Գահ

Մի գործ ես բնել, կյանքիդ հիմնական ու մեծ նպատակներից ես համարում: Շատ ջանք ու եռանդ ես տվել այդ գործին, բայց արդյունքը չես տեսել: Շուտով հուսախափություններ պիտի ունենաս, տարակուսես պիտի, շարունակես, արդյոք, այդ գործը, թե հրաժարվես դրանի: Խոհեմ վարված կլինես, եթե հրաժարվես ու կարողություններիդ համապատասխան մի այլ, համեստ գործ ձեռնարկես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *