erazahan galarvox odz

Երազահան Գալարվող Օձ

Երազահան Գալարվող Օձ

Երազում գալարվող օձ տեսնել նշանակում է- Քեզի երախտապարտ եղող մէկը պիտի դավաճանէ քեզ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *