erazahan gata

Երազահան Գաթա. Erazahan Gata

Երազահան Գաթա

Երազում գաթա տեսնելը նշանակում է – Ակնկալած գործդ պիտի յաջողի:

Ժամանակակից Երազահան Գաթա

Եթե աղջիկ ես, շուտով հյուր պիտի գնաս, հյուրընկալվես մի ընտանիքում, ուր հանդիպես պիտի կյանքիդ ընկերոջը և ամուսնանաս հետը:

Եթե կին ես, թեև ուշացումով, բայց կատարվեն պիտի այն բաղձանքներդ, որ ունեիր աղջիկ օրերիդ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.