erazahan bu

Երազահան Բու. Erazahan Bu

Երազահան Բու

Երազում բու տեսնել նշանակում է – Նեղութիվն անծանոթի  մը կողմէ կամ դժբախտ եվ ցավալի լուր:

Ժամանակակից Երազահան Բու

Եթե խավարի միջից առկայծող աչքերն ես տեսել, երազդ բարի է: Մի խելացի ու հոգածու բարեկամի աջակցությամբ, պիտի հաղթահարես կյանքիդ ու գործիդ մեջ եղած դժվարությունները:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *