erazahan burd

Երազահան Բուրդ. Erazahan Burd

Երազահան Բուրդ

Երազում բուրդ տեսնել նշանակում է – Նեղութիվն ու չքավորութիվն է:

Ժամանակակից Երազահան Բուրդ

Եթե բրդե կծիկ ես առել ձեռքդ, ուրեմն գործերդ որ մինչև հիմա խճճված էին և մեծ տհաճություններով էին սպառնում քեզ  կանոնավորվեն պիտի  և շարունակես պիտի կյանքիդ սովորական ընթացքը:

Եթե բրդե թել ես կծկում, և սև է թելը, մոտալուտ ճանապարհորդություն է սպասում քեզ, որից պիտի բեռ ու բարձով վերադառնաս:

Եթե թելը սպիտակ է, դարձյալ բարեհաջող, բայց ոչ մոտալուտ ճանապարհորդություն է սպասում քեզ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.