erazahan buys utel

Երազահան Բույս Ուտել

Երազահան Բույս Ուտել

Երազում բույս ուտելը դա  – Ձանձրոյթ կը փարատե եվ գործերու լավ վերջավորութիվն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *