erazahan bor

Երազահան Բոր: Erazahan Bor

Երազահան Բոր

Եթե երազում տեսել եք բոր դա նշանակում է, որ- Տանդ կամ խանութիդ մեջ գող կայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *