erazahan borot

Երազահան Բորոտ: Erazahan Borot

Երազահան Բորոտ

Երազում բորոտ տեսնել նշանակում է – Արտաքուստ տգեղ բայց հոգով շատ գեղեցիկ եվ բարի մարդու  մը պիտի հանդիպես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *