erazahan bjishk

Երազահան Բժիշկը Դեղ է Տալիս

Երազահան Բժիշկը Դեղ է Տալիս

Երազում բժիշկը դեղ է տալիս մեկին նշանակում է  – Օգուտ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *