erazahan barkanal

Երազահան Բարկանալ: Erazahan Barkanal

Երազահան Բարկանալ

Երազում բարկանալը նշանակում է – Թշնամիներ որոնց պետք է յաղթել կամ թշնամի կարծածներդ յաճախ բարեկամներ են:

Leave a Reply

Your email address will not be published.