erazahan banjarexen

Երազահան Բանջարեղեն: Erazahan banjarexen

Երազահան Բանջարեղեն

Երազում բանջարեղեն տեսնել – Նշան է շահու եվ յարատեվութեան:

Ժամանակակից Երազահան Բանջարեղեն

Երազում բանջարեղեն տեսնելը նշանակում է, որ մենք պետք է վերադարձնենք պարտքերը։

Շուկայում բանջարեղեններ տեսնելը հաջողություն է նշանակում մտադրված նախաձեռնության մեջ։

Քաղցրահամ բանջարեղեններ տեսնելը բավարարվածության և հաշտության նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *