erazahan andzrev

Երազահան Անձրեվ. Erazahan Andzrev

Երազահան Անձրեվ

Անձրեվը երազում նշանակում է  – Հեշտության նշան է, ձեռնարկի յաջողութիվն:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *