http://erazahan.info/

Երազահան Անդորագիր Կորցնել

Երազահան Անդորագիր Կորցնել

Անդորագիր կորցնել երազում –  Նշան է անպարտութեան, ներման եվ նախատինքի մոռացման:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *