Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Օ

Օբերա (Օպերա)

Օպերա երթալ

Օպերա հրավիրել մէկը

Օպերա հիավիրել կին մը

Օգնական

Օգնել ՝ մէկուն

Օդ ՝ գարշահոտ

Օդ ՝ մաքուր

Օդ ՝ մթնշաղ

Օդ պայծառ

Օդ ՝ փոթորկալի

Օդանավ

Օդանավ ռմբաձիգ

Օժիտ

Օծանելիք

Օձ

Օձ անկողինդ մեջ

Օձ գալարուող

Օձ եթե քեզ խայթէ

Օձ եթե խոսիլ

Օձ շատ գլուխներով

Օձ սպաննել

Օձ տանդ մեջ

Օձաձուկ

Օձիք

Օձիք անցընել վիզը

Օղ

Օղ ականջ դնել

Օղ ականջէն հանել

Օղ ծախել

Օղակ