Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Փ

Փաթաթ

Փաթթել

Փախուստ տալ ՝ փախչիլ

Փականք

Փակում կամ փակել

Փամփուշտ

Փայլակ ՝ որուն որոտում յաջորդէ

Փայլուն ՝ որեվէ բան

Փայտ

Փայտ վառել

Փայտե Կոշիկ

Փայտակոփ

Փայտահատ

Փայտահատ Լինել

Փաստաթուղթ

Փաստաթուղթ Գտնել

Փաստաթուղթ Կորցնել

Փաստաթուղթ Ստորագրել

Փայտոջիլ

Փաստաբան

Փայտակոյտ

Փարայ կամ լումայ

Փարոս

Փոթակ

Փեղկ

Փեսայ

Փետուր ՝ ճերմակ

Փետուր սեվ

Փետուր վառել

Փետուր օդին մեջ

Փերեզակ

Փիլավ ՝ բրինձէ

Փիլավ եփել

Փիլավ ձավարէ

Փիլավ ուտել

Փիլիսոփայ