Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Ց

Ցախ

Ցայտաղբիվր

Ցանկ

Ցանկապատ

Ցանց

Ցավ զգալ բանէ մը

Ցավագար ըլլալ

Ցեխ

Ցեխի մէջ քալել

Ցեց

Ցից

Ցնցոտի

Ցնցուիլ

Ցնցուղ ՝ ջուրով լեցուն

Ցնցուղ պարապ

Ցորեն

Ցորեն այրած

Ցորեն կրել գլխուն վրայ

Ցորեն ուտել

Ցորեն տալ

Ցորեն քաղել

Ցուլ

Ցուպ ՝ մոգական

Ցուցակ ՝ կազմել որեվէ բանի

Ցող