Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Տ

Տաբատ ՝ հագնիլ

Տախտակ

Տախտակամած ՝ նոր

Տակառ

Տակառ լեցուն

Տակառ պարապ

Տակառիկ

Տանկնուվրայնութիվն ՝ տան կամ գործի մէջ

Տաճար

Տաճիկ

Տամա ՝ խաղալ

Տանիք

Տանիքէն վար իյնալ

Տանիքի վրայ կանգնիլ

Տանձ

Տանձ ուտել

Տանջել ՝ ուրիշը

Տանջուիլ ՝ ուրիշեն

Տաշեղ

Տաշտ

Տաշտ խմորով լեցուն

Տաշտ պարապ կամ կոտրած

Տաշտի մեջ լուացք ընել

Տապակ

Տապան

Տապան գրել

Տապան կարդալ

Տապանաքար

Տապկել

Տառեխ ՝ գնել