Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Վ

Վագերածին

Վագերածինի վրայ նստիլ

Վագր

Վագր սպաննել

Վազել

Վազք

Վախնալ

Վագոն

Վագոն Դատարկ

Վագոն նստիլ

Վահան

Վաճառական

Վայելչութիվն

Վանական

Վանդակ

Վանդակ խորտակել

Վանդակապատ

Վանք

Վաշխառու

Վաշխառութիվն ընել

Վաշտ ՝ զինվորներու

Վաշտապետ

Վառարան

Վառեակ

Վառոդ

Վաստակ կամ շահ

Վատութիվն գործել

Վարագոյր

Վարազ ՝ հալածել

Վարազ սպանել

Վարազի միս ուտել