Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Ս

Սագ

Սագի միս ուտել

Սաթ

Սալ

Կարմիր Սալոր

Սեվ Սալոր

Սալոր բաժնել

Սալոր ուտել

Սակառ

Սակարան

Սակարանը մարդիկներով լեցուն

Սակարկել

Սահանք

Սահման գծել

Սաղավարտ

Սաղավարտ հագնիլ

Սայլ

Սայլ ձեռքի կամ ձեռնասայլ

Սայլէն իջնել

Սայլապան

Սան մը ունենալ

Սանդ(ծեծել)

Սանդուխ

Սանդուխ դնել պատի կամ պատուհանի մեջ

Սանդուխքէն ելլել

Սանդուխ իյնալ

Սանդուխ իջնել

Սանձ

Սանձել մեկը կամ անասուն մը

Սանտր

Սանտրել մէկուն մազերը

Սանտրուիլ