Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Ջ

Ջահ

Ջահրայ կամ ճախարակ

Ջաղացպան

Ջաղաց

Ջաղաց շինել

Ջայլամ

Ջայալամ մեռած

Ջայլամի վրայ նստիլ

Ջեռուցիչ գործիք՝նորը

Ջեռուցող

Ջերմ ունենալ

Ջերմաչափ

Ջերմուկ

Ջիղ

Ջղայնոտիլ

Ջղջիկ

Ջորի

Ջորի հեծնել

Ջութակ

Ջութակ նուագել

Ջութակահար

Ջուլհակ

Ջուր ՝ աղտոտ

Ջուր խմել

Ջուր մաքուր

Ջուր պաղ

Ջուր տաք

Ջուր ցանել

Ջուր պղտոր

Ջուրեն գինովնալ