Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Ու

Ուժանակ

Ուլ

Ուլ խնամել

Ուլ մորթել

Ուլունգ

Ուլունգ ունենալ շատ

Ուխտ ընել

Ուխտի երթալ

Ուխտավոր

Ուղարկել ՝ բան մը

Ուղեղ

Ուղեղ առողջ

Ուղեղ հիվանդ

Ուղտ

Ուղտերու կարավան

Ուղտերու կռուիլը

Ուղտի վրայ հեծնել

Ուղտափուշ

Ունայնաբան մէկը

Ունելի

Ուշաթափվել

Ուշադրութիվն ընել ՝ բանի մը

Ուռուցք

Ուռկան

Ուս

Ուս նիհար

Ուս ուռուցիկ

Ուսնոց

Ուսում

Ուսումնասիրութիվն կատարել

Ուսուցիչ կամ ուսուցչուհի