Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Շ

Շագանակ

Շագանակ խորոված

Շագանակ ուտել

Շալ

Շալ առնել վրան

Շալ հիվսել

Շալ պատռել

Շահ ընել

Շահէնը

Շաղախ

Շաղախել

Շաղակրատ

Շամփուր՝երկաթեայ

Շամփուր փայտեայ

ամփուրին խորովածի միս անցնել

Շանթարձակում

Շապիկ

Շապիկ ճերմակ

Շապիկ սեվ

Շատախոս մարդ

Շատախոսել

Շատախոսութեան ներկայ գտնուիլ

Շատակեր կամ շատախոսութիվն

Շատրուան

Շարար(օշարակ)

Շարար գնել

Շարար խմել

Շարական երգել

Շարական լսել

Շարֆ

Շաքար