Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Ն

Նալին

Նախագահ

Նախաճաշ ընել

Նախաճաշի հրավիրուիլ

Նախանձկոտ մարդ մը

Նախանձկոտ կին ունենալ

Նախասենեակ

Նախասենեակէ ներս մտնել

Նախատինք ընել մեկուն

Նախատինք ստանալ ուրիշէն

Նախարար

Նախերգանք լսել

Նախերգանք երգել

Նախիր

Նախնիք

Նահատակ

Նամակ

Նամակ գրել

Նամակ Կարդալ

Նամակ ստանալ

Նապաստակ

Նապաստակ սպանուած

Նապաստակ վազող

Նապաստակի միս ուտել

Նարինջ

Նարնջենի

Նարտ խաղալ

Նարկիս

Նարկիս փետտել

Նարտ

Նավ

Նավ ընկղմած

Նավ մտնել