Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Ճ

Ճագար

Ճագար ճերմակ

Ճագար՝ տապակէն եթե ցատկեն

Ճակատ՝ բարձր ու լայն

Ճակատ ՝ ցած ու նեղ

Ճակատամարտ ՝ ծովային

Ճակատամարտ ցամաքային

Ճակնդեղ

Ճահիճ

Ճաղատ գլուխով մարդ

Ճամբայ

Ճամբայ երթալ

Ճամբորդ

Ճամբորդել

Ճամբորդել կառքի մեջ

Ճամբորդել ոտքով

Ճամբորդել ուրիշներու հետ

Ճամբու պայուսակ

Ճայ

Ճանճ

Ճանճէ խայթուիլ

Ճաշ

Ճաշ ուտել

Ճաշասեղան՝ կերակուրներով լի

Ճանճ քշել

Ճաշասեղան պարապ

Ճառ ՝ գրել

Ճառ կարդալ

Ճառագայթ

Ճարմանդ(կոճակ)