Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Հ

Հագուստ

Հագուստ գողցնել տալ

Հագուստ դեղին

Հագուստ կորնցնել

Հագուստ հագնիլ

Հագուստ Հնամաշ

Հագուստ հանել

Հագուստ ճերմակ

Հագուստ Նոր

Հագուստ սեվ

Հազալ

Հազար (մառոլ)

Հազար ուտել

Հալիլ ՝ որեվէ բան

Հակ

Հակերու այրիլը

Հակառակորդ

Հակառակորդ եթե կին է

Հաղարջ ծախել

Հաղարջ ՝ կարմիր

Հաղարջ ճերմակ

Հաղարջ սեվ

Հաղթել

Հաղորդութիվն առնել

Հաճար

Հաճոյքի մեջ ըլլալ

Հաճութիվն ցույց տալ

Համազգեստ հագնել

Համբարցում կամ վերացում

Համբուրել

Համբուրել Խաչ

Համբուրել Ավետարան

Համբուրել Այտեր

Համբուրել Աղջիկ

Համբուրել Ձի

 Համբուրել Անծանոթ

Համբուրել Ծնողներին

Համբուրել մեկու մը ձեռքը

Համբուրուիլ

Համեմք