Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Կ

Կագ (կռիվ) ընել

Կազ (օդային) եթե մարած է

Կազ եթե վառած է

Կազդուրում

Կաթ

Կաթ թափել

Կաթ թափուած

Կաթ խմել

Կաթ տալ

Կաթել կամ կթել

Կաթիլ

Կաթուած ունենալ

Կաթսայ գլորուած

Կաթսայ լեցուն

Կաթսայ լուալ

Կաթսայ պարապ

Կալ

Կալանավոր

Կալանաորի մը փախչիլ

Կալուած գնել կամ ունենալ

Կախաղան

Կախաղանին վրայ ըլլալ

Կախարդ

Կախօրան

Կակաչ

Կահավորում

Կաղ

Կաղալ

Կաղամար

Կաղամբ