Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Ծ

Ծաթրին

Ծաթրին ուտել

Ծալել ՝ որեվե բան

Ծախել ՝ բան մը

Ծածկոց

Ծածկոց այրել

Ծածկուիլ

Ծակ

Ծակոց Զգալ

Ծաղիկ

Ծաղիկ խոտերու մեջ

Ծաղիկ նետել

Ծաղիկ չորցած

Ծաղիկ քաղել

Ծաղկակաղամբ

Ծաղկակաղամբ ուտել

Ծաղկեպսակ

Ծաղկեփունջ

Ծաղրածու

Ծաղրել ՝ մեկը

Ծամածռութիվն ընել

Ծամ ՝ կտրել

Ծամ հիվսել

Ծամազարդ

Ծամակալ

Ծամել

Ծանուցում ՝ լսել կամ կարդալ

Ծանրաչափ

Ծանոթ

Ծառ

Ծառ Առանց Տերեվների

Ծառ ՝ դեղձի,ծիրանենիի