Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Խ

Խաբեբայ

Խաբեբայ ըլլալ

խաբեբայութիվն ընելլ

Խաժակ մարդ

Խածնել մէկը

Խածնուիլ

Խաղաթուղթ

Խաղալ

Խաղալիկ

Խաղախորդ

Խաղախորդութիվն ընել

Խաղաղասեր

Խաղաքարտ

Խաղի մեջ կորսնցնել

Խաղի մեջ շահիլ

Խաղով անցնել ժամանակը

Խաղող

Խաղող ժողովել

Խաղող կանաչ

Խաղող կարմիր

Խաղող հասուն

Խաղող քաղել

Խաղող քամել

Խաղողի վրայ կոխել

Խաղող Ուտել

Խաղքութիվն

Խամաճիկ

Խայթում

Խայտաձուկ

Խայտառակել մէկը

Խայտառակուիլ

Խան կամ օթեվան