Երազահան Ժ: Երազներ Սկսվող Ժ Տառով: Erazahan

Երազահան Ժ

Ժամ կամ ժամանակին նայել

Ժամագիրք կարդալ

Ժամադրութիվն

Ժամանում ՝ անծանոթ մէկու մը

Ժամացոյց

Ժամացոյց դադարած

Ժամացոյց կոտրած

Ժամացոյց պատի վրայ

Ժամերգութիվն լսել

Ժամկոչ

Ժայռ

Ժայռի մը գագաթը ելլել

Ժայռեն վար իջնել դիվրութեամբ

Ժանգ

Ժանգ կանաչ

Ժանգ մաքրել

Ժանիք

Ժապավէն

Ժառանգ մը ավետել

Ժառանգ մը զրկուիլ

Ժառանգութիվն ստանալ

Ժաքեթ ՝ հագած ըլլալ

Ժժմունք (խժլտոց)

Ժխոր ՝ լսել

Ժողով

Ժողով գեղեցիկ կիններու

Ժողով հասարակաց

Ժողովի մասնակցիլ

Ժպիտ կամ ժպտուն երես