Երազահան Ը: Երազներ Սկսվող Ը Տառով: Yerazahan

Երազահան Ը

Ըմբիշ

Ըմբշտամարտիլ

Ըմպելիք(ոգելից)

Ըմպելիք(ոգելից) խմել

Ընդարձակ վայր գնել

Ընդարձակ վայր ծախել

Ընդարձակ անտառներ

Ընդարձակ վայրէ մը նեղ տեղ մտնել

Ընդունելութիվն

Ընդունուիլ մեծավորէ մը

Ընդօրինակում

Ընթրել

Ընթրիք

Ընծայ առնել

Ընծայ տալ

Ընկալագիր առնել

Ընկալագիր կորսնցնել

Ընկալագիր տալ

Ընկեր

Ընկերուհի

Ընկերանալ

Ընկերութիվն

Ընկերութիվն կնոջ հետ

Ընկեութենէ մէջ մտնել

Ընկոյզի միջուկ ուտել

Ընկոյզ

Ընկուզենի

Ընկոյզ ժողովել

Ընկոյզ ծառէն փրցնել

Ընկոյզ մաքրել եվ կեղեվները նետել

Ընկոյզ ՝ միջուկը փտտած