Երազահան Է: Երազներ Սկսվող Է Տառով: Erazahan

Երազահան Է

Էգ՝կենդանի

Էգ կենդանի հալածել

Էգնահող

Էշ

Էշ բեռցուած

Էշ բռնել

Էշ գնել

Էշ գտնել

Էշ եթե վազէ

Էշ ՝ էգ

Էշ ՝ թուխ

Էշ ծախել

Էշ հեծնել

Էշ ՝ ճերմակ

Էշ պայտել

Էշ սատկած

Էշ ՝ սեվ

Էշ ՝ տանդ մեջ

Էշեր

Էշերուն զռալը

Էշեն վար իյնալ

Էշայծեամ

Էջմիածին

Էրէ

Էրէներ խումբով

Էրէներ որսալ