Երազահան Զ. Երազներ Սկսվող Զ Տառով: Erazahan Z

Երազահան Զ

Զամբիկ (էգ ձի)

Զամբիկ ՝ տանդ մեջ

Զամբիկ՝ ի վրայ հեծնել

Զամբիվղ (զամբյուղ)

Զամբյուղ Դատարկ

Զամբյուղ Լեցուն

Զամբիվղ (զամբյուղ) շինել

Զանգակ

Զանգակ զարնել

Զանգակ ի ձայն լսել

Զանգակատուն

Զանգակատուն նորոգուած

Զանգակատուն փլած

Զառ

Զառանցում

Զառիկ

Զատել մարդիկ իրարմէ

Զարդ

Զարդարանք տնական

Զարդարանք կանացի

Զարդատուփ

Զարդարուիլ

Զարդոսկր

Զարմանք

Զարնել ՝սուրով կամ գավազանով

Զարնել իր ամուսնոյն

Զարնել իր սիրուհիին

Զավակ

Զավակ ծնանիլ

Զավակ ՝ սիրել

Զավակի մահ

Զբոսանավ

Զբոսանավի վրայ ելլալ

Զբոսանավի վրայ ելլել