Երազահան Ե. Երանզներ Սկսվող Ե Տառով

Երազահան Ե

 Եաթաղան

Եգիպտացորեն

Եզ

Եզ Արածող

Եզ առանց կոտոշի

Եզ՝ գեր

Եզ Գոմում

Եզ՝ լծուած

Եզ՝ կատղած

Եզ՝ ճերմակ

Եզ՝ մորթել

Եզ՝ նիհար

Եզ՝քնած

Վար Անող Եզ

 Եզերք ծովուն

Ելակ

Ելակ Գնել

Ելակ ժողովել

Ելակ ուտել

Ելլել՝դէպի վեր

Ելուզակ(գող)

Եկեղեցական

Եկեղեցական ըլլալ

Եկեղեցի

Եկեղեցի Ավերված

Եկեղեցի մտնել

 Եկեղեցի շինել

Եկեղեցու մեջ շատախոսել

Եղբայր

Եղբայրներ եվ քույրեր

Եղեամ

Եղերգ կարդալ

Եղերերգութիվն լսել

Եղեգ

Եղեգ ժողովել

Եղեգնափող

Եղեվնի